Hinnasto

Toimeksiannon laskutus tapahtuu pääsääntöisesti tuntiveloitusperusteisena. Tavanomainen tuntilaskutus on asiasta riippuen 200 €- 240 € + alv 24 % (248,00 €- 297,60 €).

Toimeksiannon alkaessa selvitämme asiakkaan kanssa mahdollisuudet saada asianajokulut katettua joko kokonaan taikka osaksi oikeusturvavakuutuksesta taikka lain nojalla määräytyvistä etuuksista.

Rikosoikeudenkäynnissä ja esitutkinnassa vastaajalla on tietyissä tilanteissa oikeus saada itselleen puolustaja taloudellisesta asemastaan riippumatta. Näissä tilanteissa avustajan palkkio suoritetaan ensisijaisesti valtion varoista, noudattaen oikeusapulakia ja valtioneuvoston asetusta oikeusavun palkkioperusteista.

Vakavien väkivaltarikosten, lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhrille voidaan määrätä oikeudenkäyntiavustaja, jonka palkkio maksetaan valtion varoista uhrin tuloista riippumatta. 

Oikeusapulain perusteella voidaan myös määrätä epäillylle ja asianomistajalle tietyin edellytyksin avustaja. Tällöin voidaan, hakijan taloudellista asemasta riippuen, määrätä hakijalle omavastuuosuus avustajan palkkiosta. Näissäkin tilanteissa avustajan palkkio suoritetaan ensisijaisesti valtion varoista palkkioasetusta noudattaen.